Tuotekehitys

Horse on a field looking at camera

Progres® rehuinnovaation hyödyt nyt myös hevosten hyvinvoinnin tueksi

Hankkijan Progres® rehuinnovaatio perustuu pihkan resiinihappoihin, jotka ovat havupuiden luontainen suoja taudinaiheuttajia vastaan. Haavanhoidossa niiden hyödyt on tunnettu jo vuosisatoja, mutta rehukäytössä laajasti patentoitu Progres® on ainoa pihkatuote markkinoilla. Alan parhaissa tutkimuslaitoksissa, kuten Ghentin Yliopistossa Belgiassa tehty tutkimus on osoittanut sen tukevan ainutlaatuisella tavalla eläinten suoliston kuntoa ja hyvinvointia. Vaikutukset ovat olleet samanlaiset eläinlajista riippumatta ja ne ovat nyt saatavilla myös hevosten hyvinvoinnin tueksi. Racing Progres® Oil on hevosille suunniteltu täydennysrehu, joka sisältää Progres®:ia ja kylmäpuristettua pellavaöljyä. Seuraavassa artikkelissa kuvataan tarkemmin tuotteen käytön perusteita ja hyötyjä.

Hevosen suolisto on herkkä häiriöille

Stressi, rehumuutokset, antibioottihoidot, loiset, homemyrkyt ja monet muut syyt voivat aiheuttaa hevosilla suolistohäiriöitä, jotka näkyvät ulospäin moninaisina oireina. Ripuli, ruokahaluttomuus, laihtuminen ja osa ähkyoireista ovat niistä tyypillisimpiä. Yhteistä näille häiriöille on se, että ne aiheuttavat suolistoon eriasteisia tulehduksia. Pahimmillaan tämä voi johtaa krooniseen suolitulehdukseen.

Resiinihapot ovat kokeissa vähentäneet tulehdusten aiheuttamia suolisto-ongelmia eläimillä. Jotta niiden vaikutusmekanismin voisi hahmottaa, on tarkasteltava ensin suolen limakalvon tukirakennetta ja tulehduksen vaikutusta siihen.

Kollageeni suolen limakalvon tukirakenteena

Kollageeni on yksi selkärankaisten eläinten yleisimmistä valkuaisaineista. Se on suuri, säiemäinen molekyyli, joka muodostaa merkittävän osan sidekudoksesta ja kudosten tukirakenteesta. Kollageenia on ihossa, rustoissa, luissa, lihaksissa ja myös suolikudoksessa. Kollageenilla on merkittävä tehtävä kudosten lujuudelle, rakenteelle ja normaaleille toiminnoille. Kollageenin vaikutuksen voi jokainen havaita tarkastelemalla eri-ikäisten ihmisten ihoa. Nuorella iho on sileä ja kimmoisa vahvan kollageenikerroksen ansioista. Ikääntymisen myötä kollageenikerros ohenee, jolloin iho ohenee, haurastuu ja rypistyy.

Tulehdusprosessi pilkkoo kollageenia

ulehdus on kudosten sisäinen prosessi, jonka lopullisena tarkoituksena on taudinaiheuttajien vahingoittaman solukon poistaminen ja kudoksen paraneminen. Kroonistuessaan tulehduksesta on kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tulehdusprosessin aikana suolen seinämässä aktivoituu entsyymejä, joita kutsutaan matriksimetalloproteinaaseiksi (MMP-entsyymit). Nämä hajottavat suoliston tukirakenteita, kuten kollageenia. Prosessin kiihtyminen vahingoittaa suolen pinnan eheyttä, jolloin ravintoaineiden imeytyminen vähenee ja suolesta pääsee läpi haitallisia aineita verenkiertoon. Lyhytaikaisen tulehduksen elimistö kestää, mutta kroonistunut tulehdus on erittäin haitallinen.

Resiinihapot vähentävät tulehduksesta aiheutuvaa suolikudoksen hajotusta

Hankkija on jo vuosia tutkinut resiinihappojen vaikutuksia kansainvälisessä tutkimusverkostossaan. Belgialaisessa Ghentin yliopistossa osoitettiin vuonna 2018, että rehuun lisätyt resiinihapot vähentävät ohutsuolen seinämän kollageenin hajotusta, ja siten edesauttavat suoliston normaaleja toimintoja. Tämän jälkeen Suomessa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että suolikudosta hajottavia MMP-entsyymejä myös erittyy vähemmän, jos eläin on saanut resiinihappoja rehun mukana.

Progres-lisäys rehuun edesauttaa suoliston kuntoa

Hankkijan tutkimusohjelma on osoittanut, että Progresia rehun mukana saaneilla eläimillä on vähemmän merkkejä suolitulehduksesta, kuten tulehdussoluja suolikudoksessa tai tulehduksen merkkiaineita ulosteessa. Nämä ovat yhdistyneet porsaiden, vasikoiden ja broilereiden nopeampaan kasvuun sekä emakoiden parempaan porsastuotantoon. Lehmillä resiinihappolisäys rehuun vähensi poikimisen jälkeisiä utaretulehduksia ja muita tulehdustiloja.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Yhteenvetona voidaan todeta, että Progresin resiinihapot tukevat eläinten suolen kuntoa vähentämällä kollageenia pilkkovien entsyymien määrää ja aktiivisuutta suolikudoksessa. Yleispätevän toimintamekanisminsa ansiosta Progresilla on mahdollisuus tukea hevosten suoliston kuntoa monenlaisissa ongelmatilanteissa. Yksittäisillä talleilla tehdyissä testeissä Progres on vähentänyt ripulia ja tukenut laihtuneiden hevosten kuntoutumista.