Laadukkaat kotimaiset raaka-aineet

Raaka-aineet
Rehujen laatu lähtee hyvistä raaka-aineista. Racing-rehuissa käytettävät viljat (kaura, vehnä, ohra) ovat kotimaisia. Jokainen vastaanotettava viljaerä tutkitaan ennen vastaanottoa ja Hankkijalla on oman viljakaupan puitteissa laaja kartoitusohjelma viljan haitta-aineista, esimerkiksi hometoksiinianalyyseja tehdään vuositasolla lähes 10 000. Kaikkien raaka-aineiden osalta valitsemme tarkasti raaka-ainetoimittajat. Raaka-aineille on olemassa tarkat analyysiohjelmat ja jokaisen erän laatu varmistetaan vielä vastaanoton yhteydessä. Vitamiini ja hivenaine-esiseokset valmistetaan konsernimme omilla tehtailla.

Rehun valmistus ja laatu
Tarkan prosessoinnin ja raaka-aineiden analyysin tuloksena loppurehun koostumus on aina tuotekehityksen reseptioptimoinnin mukainen. Raaka-aineiden todelliset analysoidut tulokset hyödynnetään reseptin suunnittelussa. Rehujen valmistukseen kuuluu höyryrakeistus – höyryrakeistus on lievä lämpökäsittely, joka parantaa tuotteen maittavuutta, sulavuutta ja mikrobiologista laatua. Lisäksi rakeistettu rehu on tasalaatuinen eikä lajitu.

Valmistuksen prosessointiajoarvot on tarkasti määritelty tuotekohtaisesti ja kaikki ajoarvot dokumentoidaan laatujärjestelmään, josta ne pystytään jäljittämään eräkohtaisesti jälkeenpäin. Valmistuksen yhteydessä tuotteen laatu analysoidaan ennen kuin se hyväksytään myyntituotteeksi. Rehusta otetaan myös referenssinäyte, joka jälkikäteen tarvittaessa voidaan tutkia. Rehuista tehdään myös lisäanalyyseja Hankkijan omassa rehu- ja viljalaboratoriossa Turussa. Myös kaikki laatutulokset dokumentoidaan sähköiseen laatujärjestelmään. Kotimaista rehutuotantoa valvoo myös Evira, joka tekee tarkastuksen rehutehtaalla vuosittain ja tämän lisäksi otetaan paljon näytteitä analyysiin sekä rehutehtaalta että myymälöistä. Kaikki nämä tulokset julkaistaan myös Eviran vuosiraporteissa. Hankkijan rehutehtaat ja laboratorio on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaan.