Ruokintaopas

Ruoki hevostasi oikein

Racing -hevosrehusarja on ollut alan markkinajohtaja Suomessa jo yli 20 vuoden ajan. Haluamme olla luottamuksenne arvoisia ja täyttää odotuksenne hevosten rehustuksen osalta jatkossakin. Ruokinta on hevosen hyvinvoinnin perusta. Siksi siihen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ruokinta on tehtävä oikeaoppisesti, hyvälaatuisia rehuja käyttäen ja hevosen yksilöllinen ravinnontarve huomioiden. Racing-tuotteista löytyy sopiva rehu jokaiselle hevoselle. Rehuja kehittäessämme olemme huomioineet erilaisten hevosten ominaistarpeet ruokinnassa. Hevosen ruokinnan ja rehujen vaatimukset kasvavat esimerkiksi hevoselta vaaditun suoritustason mukana. Niinpä kilpa- ja siitoshevosten ruokinta edellyttää suurempaa tarkkuutta.

Näille sivuille olemme keränneet asiaan liittyvää perustietoa sekä käytännön ohjeita, jotka helpottavat hevosen ruokintaa erilaisissa tilanteissa ja erityyppisissä olosuhteissa. Ohesta löydät lisätietoa erilaisten hevosten ruokinnasta sekä eri ravintoaineiden ja rehuratkaisujen merkityksestä hevoselle. Myös hevosen ruoansulatus on ohessa kuvattu havainnollistaen, ja avattu hyvien talliolosuhteiden merkitystä hevosen hoidossa. Tekstit on laadittu niin, että termit avautuvat myös vähemmän alaa tunteville lukijoille.