Uutiset

Racing täysrehuihin on lisätty orgaanista seleeniä

Racing-rehut sisältävät nyt orgaanista seleeniä.

Racing-täydennysrehuihin on lisätty osa seleenistä orgaanisena seleeninä, joka imeytyy tehokkaasti ja on paremmin hevosen hyväksikäytettävissä. Orgaaninen seleeni sisältää seleenin samassa muodossa kuin seleeni on kasveissa, selenometioniinina. Tässä muodossa seleeni on yhdistynyt metioniini-aminohappoon, joka imeytyy aktiivisesti ohutsuolesta ja pystyy myös varastoitumaan elimistöön. Orgaaninen seleeni tehostaa seleenin hyväksikäyttöä ja hevonen saa seleenistä turvallisesti irti parhaan mahdollisen hyödyn. 

Orgaaninen seleeni tukee hevosen vastustuskykyä ja palautumista

Orgaanisen seleenin vaikutusta hevosen ruokinnassa on tutkittu paljon ja sillä on havaittu olevan useita hyödyllisiä vaikutuksia perinteisiin seleenilähteisiin verrattuna (mm. elimistön antioksidanttina toimivien entsyymien toimintaan ja immuunipuolustusjärjestelmän toimintaan). Orgaanista seleeniä saaneiden hevosten veressä on mitattu korkeammat seleenipitoisuudet kuin tavanomaista epäorgaanista seleeniä saaneilla hevosilla. Myös elimistön entsyymiaktiivisuuksien on havaittu tehostuneen. 

Kilpailut ja valmennus lisäävät elimistössä tapahtuvien hapettumis-reaktioiden määrää. Seleenillä on havaittu olevan merkitystä sekä suorituskykyyn että palautumiseen. Seleeni vähentää hapettumisreaktioiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ja nopeuttaa suorituksen jälkeen palautumista. Enemmän seleeniä rehustaan saaneiden hevosten sykkeen ja hengitystiheyden on havaittu palautuvan suorituksen jälkeen nopeammin kuin vähemmän seleeniä saaneiden hevosten.

Orgaaninen seleeni tärkeää siitoshevosille

Seleenillä on tärkeä merkitys elimistön lisääntymistoiminnoissa ja orgaanisella seleenillä on havaittu olevan positiivinen vaikutus hedelmällisyyteen. Orgaaninen seleeni edistää paitsi tamman hyvinvointia, se siirtyy istukan kautta myös sikiön eli tulevan varsan käyttöön. Orgaanista seleeniä saaneiden tammojen varsoilla on havaittu olevan korkeampi veren seleenipitoisuus ja myös veren glutationiperoksidaasiaktiivisuus on korkeampi. Orgaaninen seleeni siirtyy myös maitoon: maidon seleenipitoisuus on ollut korkeampi orgaanista seleeniä saaneilla. Riittävä seleenin saanti on tärkeää vastasyntyneelle varsalle turvaamaan hyvä alku elämälle.